Landsbygden. Fide.

FIDE.
Fide söndagsskola hade söndagen den 18 aug. en synnerligen lyckad utfärd under föreståndarinnans fröken Linnea Östermarks ledning.
Samlingen skedde vid Fidenas kl. 10 f. m. och den till ett 40-tal uppgående skaran ställde färden till Grötlingbo udd, där en rast togs. Under rasten roade sig de unga en stund med lekar, och därefter åtos de medtagna smörgåsarna med god aptit. Därefter bjödos barnen på saft och kakor. Sedan ställdes färden till lantbr. R. Lindbom, där deltagarna bjödos på kaffe. Kl. 4 e. m. var samling i Ebeneserkapellet, Fide, där ett mycket välbesökt möte hölls.
Den närmaste anledningen till festen var den, att söndagsskolans mångåriga ledarinna fröken Östermark nu avflyttar till Stockholm. Festen leddes av pastor Nahlbom, som efter inledningssången ”Jag älskar söndagsskolan” läste Ps. 110.
Sven och Tyra Jacobsson, Österby, sjöngo en avskedssång och medläraren i söndagsskolan N. Cedergren, Odvalls, talade å söndagsskolans vägnar och lämnade som minnesord Ps. 23: 1.
Fru Syster Nahlbom talade å egna och vännernas vägnar och tackade för allt uppoffrande arbete inom skilda områden, som frk Östermark nedlagt i Fide.
Pastor S. Nahlbom överlämnade en subskriberad gåva från barnens föräldrar, bestående av ett par vackra blomvaser av silver och en penningsumma.
Sist tackade under djup rörelse fröken östermark för all kärleksbevisning som kommit henne till del under den tid av sju år, som hon vistats i Fide, samt för den storslagna avskedsgåvan.
Även uppmanades de unga att fortsätta i söndagsskolan som börjar ny termin sönd. den 1 sept.
Samtliga närvarande bjödos under en paus i festen på kaffe.
Den anslående högtiden avslöts med sång och välsignelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Augusti 1940
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *