Landsbygden. Fårösund.

FÅRöSUND.
Norra Gotlands missionsförening, vilken utgöres av till Missionsförbundet anslutna församlingar på norra Gotland, som en tid varit utan predikant, får glädjen hälsa sin nye pastor Sigv. Österberg med fru välkommen vid installationshögtid, som hålles i soldathemmet om söndag kl. 12,30 midd.
Pastor Österberg, som är född i Film, Uppland, har genomgått 4-årig kurs vid missionsskolan å Lidingö, varifrån han avgick i våras. Pastor Österberg kommer att bli bosatt i Fårösund, då han förutom vården av församlingarna i distriktet även kommer att ägna sig åt soldatmissionen i Fårösund. Högtiden på söndag är offentlig, och det är att hoppas, att ortens befolkning såväl som distriktets medlemmar och övriga intresserade må möta upp talrikt. Mötet hålles i anslutning till bussförbindelserna med Lärbro.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Augusti 1940
N:r 188

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *