Landsbygden. Dalhem.

DALHEM.
Dalhems Kristliga Ungdomsförening hade i söndags en trevlig utfärd som i år försiggick med cykel. Färden ställdes först till Visby, där förmiddagsmötet i Helgeandskyrkan besöktes. Ungdomarna blevo därefter utbjudna till kyrkans ungdomsförenings sommarhem där det även bjöds på förfriskningar. Samvaron var trevlig, bland annat avprovades en del av de olika spel som finnas vid sommarhemmet. Till slut ställdes färden till Snäckgärdsbaden där en del njöto av den svala böljan, en del föredrogo dock att stanna kvar på land. Hemfärden företogs sedan efter en verkligt trevlig dag.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 Augusti 1940
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *