Kungörelse.

Med anledning av vederbörligt förordnande för undertecknad att verkställa förrättning enl. enskilda väglagen för uttagning av väg m. m. för A.-B. Visby Cementfabriks fastigheter under Stenkyrka utgård, Martebo utgård och Tingstäde utgård tillkännagives härmed, att sammanträde för förrättningens påbörjande blivit utsatt att hållas vid Martebo torvfabrik onsdagen den 30 okt. 1940 kl. 9,30.
Sakägare anmanas att vid sammanträdet förete tillgängliga åtkomst- och andra handlingar, som styrka rätt att föra talan vid förrättningen.
Visby den 10 okt. 1940.
På tjänstens vägnar:
ERLAND LANDOR
e. lantmätare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 oktober 1940
N:r 236

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *