Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som inför överexekutor i Visby förrättas i rådhusrättens i Visby sessionssal torsdagen den 17 oktober 1940 klockan 10,30, kommer att till försäljning utbjudas den för Emil Johansson och hans hustru Helga Johansson senast lagfarna stadsägan nr. 1049 A i Visby.
Fastigheten, som är belägen i Lyckåker, består av 1,000 m2 tomt med därå uppfört boningshus av reveterat trä under tegeltak, innehållande två lägenheter, vardera om 2 rum och kök, w. c. samt därjämte vind och källare med pannrum, kolkällare, två matkällare, två vedkällare, badrum och tvättstuga. I byggnaden finnes värmeledning, vatten och elektriskt ljus.
Fastigheten, som är taxeraid till 17,000 kronor, har saluvärderats till 24,000 kronor.
Den som har fordran, varför egendomen häftar, eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby rådhus den 9 september 1940.
ÖVEREXEKUTOR.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Oktober 1940
N:r 227

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *