Korsfleis i Sundre.

Ungefär mitt emellan Marbardshue och Hoburgen står uppe på land-burgen nedre delen av en huggen kalkstenshäll, som en gång varit prydd med ett ringkors i relief. Ännu kan man på stenens ena sida skönja rester av korsets trappformiga fot. För ett tjugotal år sedan funnos nedanför branten ett flertal stenar, som tillhört det redan då sönderslagna minnesmärket, och med deras hjälp kunde dess forna utseende fastställas. Nu äro de emellertid försvunna från platsen och man ville gärna tänka sig, att de tagits tillvara av någon, som därigenom velat bereda dem ett säkrare skydd. Gotlands Fornsal har företagit vissa efterforskningar för att utröna, hur därmed förhåller sig, men hittills utan resultat. Om någon kan lämna upplysningar om var dessa stenar nu befinna sig, mottages ett meddelande därom skriftligt eller per telefon med tacksamhet av Fornsalen. Även efterlysas traditioner, som eventuellt varit förknippade med minnesmärket i fråga.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Augusti 1940
N:r 194

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *