Klintehamn

Baptistförsamlingen,
som en längre tid varit utan sitt kapell — det har använts som militärsjukhus —har nu fått tillbaka detsamma i samma skick som det lämnades. Församlingen hade i går sitt första möte i kapellet sedan man återfick det. Det var en högtidsstund, då medlemmarna åter fingo samlas i den .egna gudstjänstlokalen. Efter ett kort församlingsmöte höllos korta tal av pastor J. Wiklander, distriktssekr. M. Helin, predikanterna Alfr. Olsson, O. Sollerman, lantbr. Th. Thomasson, E. Pettersson m. fl. Nästa möte i kapellet hålles på onsdag kväll, då den framstående talaren pastor Ruben Svedberg, Örebro, talar.
Tältmöten har med Gotlands baptisters ungdomsförbund som arrangör under varje kväll i fjorton dagars tid hållits här. Ledare har varit sångarevangelisten H. Vestergren. Mötena ha varit goda och mycket folk har varit närvarande. Ett par kvällar höllos alliansmöten, då tältet var fyllt av lyssnande människor. Kollekterna, som upptogos för ungdomsförbundet, stego till 175 kr.
Tältmötena fortsätta nu i Slito järnvägspark.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Augusti 1940
N:r 179

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *