KLINTEHAMN.

Ändrad tid för högmässan.
Tiden för Klinte kyrkas högmässogudstjänst söndagen den 21 juli kommer med anledning av flygdagen att flyttas från kl. 1 till kl. 12 middagen.

Överflyttning av fastigheter.
Länsstyrelsen tillstyrker hos kammarkollegium överflyttning från Fröjels till Klinte kommun av fem lägenheter under Mulda i enlighet med kollegiums förslag samt att den mellan kommunerna gjorda överenskommelsen angående gottgörelse för överflyttning fastställes.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Juli 1940
N:r 164

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *