Kemiska stationen får anslag.

Lantbruksstyrelsen föreslår k. m:t att av anslagen till de lantbrukskemiska stationerna för innevarande budgetår tilldela stationen i Visby, 3,000 kr. Samtidigt hemställer styrelsen att den omständigheten att föreståndareskapet för stationen endast uppehålles på förordnande, ej skall utgöra hinder för stationen att erhålla det föreslagna bidraget.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Augusti 1940
N:r 195

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *