Jordfästningar.

En frikyrklig jordfästning förrättades i söndags eftermiddag i missionshuset i Dalhem, då stoftet efter fröken Hilma Bingmark, Malms i Dalhem, vigdes till den sista vilan av friförsamlingens pastor S. Andersson. Den gripande stunden inleddes med sången 424, varefter pastor Andersson höll en anslående betraktelse över Job. 5: 26 samt förrättade jordfästningen enligt frikyrklig ritual. Efter den högtidliga akten sjöngs Ekbergs ”I morgon” av Bertil Söderström. Till tonerna av Chopins sorgmarsch bars sedan kistan ut ur missionshuset för att föras till kyrkogården.
Sedan kistan sänkts i den öppnade griften hölls tal av friförsamlingens ordförande H. K. Söderström, som framförde ett sista tack till den hädangångna och påminde om hennes hängivna arbete i missionens tjänst. En mängd blommor nedlades vid båren,, däribland en krans med vita band från friförsamlingen. Enligt den avlidnas önskan upptogs ett missionsoffer för de nödlidande i Kina. Denna insamling företogs vid den minnesstund som hölls efter jordfästningen i missionshuset och inbragte 150 kronor.

Till gravens ro vigdes i söndags stoftet efter Amanda Boberg, Bölske, vilken en längre tid vårdats å Marinhemmet. Den avlidna, som en lång följd av år varit medlem av Grötlingbo baptistförsamling och flera år dess trogna vaktmästarinna, följdes till graven av församlingens medlemmar. Jordfästningen förrättades i kyrkan, vilken för ändamålet upplåtits av komminister Karlsson i Grötlingbo.
Sedan kistan inburits till tonerna av en sorgmarsch och en sång sjungits framträdde officianten pastor I. Lundin till kistan och höll ett gripande griftetal, utgående från Psalt. 23: 4 ”Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont, ty du är med mig”. Därpå vigdes stoftet till gravens ro och församlingen sjöng ”Vem är skaran som syns glimmar.
Vid graven talade först lantbrukare H. Nilsson, Mårtens, å baptistförsamlingens vägnar och frambar dess tack för trogen tjänst samt nedlade en krans. Vidare läste pastor I. Lundin för tillfället författade verser samt tolkade med några ord den avlidnas i Amerika bosatta dotters tack till sin mor.
En rik blomstergärd hade ägnats den avlidna av släkt och vänner.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Oktober 1940
N:r 234

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *