Jordfästningar.

I går jordfästes i Hejde kyrka stoftet efter hemmansägaren August Pettersson, Stenstu, som avlidit på Mariahemmet i en ålder av 88 år. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Thuresson. Vid graven framförde predikant Em. Olsson en sista hälsning från de ungas förbund i Hejde samt nedlade en krans, och vidare nedlades en krans från De ungas förbunds söndagsskola.
Hr Pettersson emigrerade i unga år till Amerika, där han bl. a. var anställd vid Pullmans verkstäder i Chicago. Han har varit varmt religiöst intresserad och förestod under många år DUF:s söndagsskola i Hejde.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 Oktober 1940
N:r 231

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *