Jaktvården på Karlsö.

Karlsö jakt- och djurskyddsförenings aktiebolag anhåller Hos k. m:t om anslag för innevarande år med 2,000 kr. ur jaktvårdsfonden. Vidmakthållandet av det djurliv, som till båtnad för hela landets fauna vunnits under de 60 år bolaget bedrivit sin verksamhet på Stora Karlsö, kan betecknas som ett riksintresse. Fullgoda skäl synas därför föreligga att erhålla fortsatt anslag ur jaktvårdsfonden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 oktober 1940
N:r 238

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *