Intet gernensanthetsval på Gotland.

Frågan om samtliga politiska partiers på Gotland samgående vid andrakammarvalet i september med en gemensam valsedel behandlades ånyo vid ett sammanträde i Visby i går med representanter för högern, folkpartiet, bondeförbundet och socialdemokraterna. Härvid meddelades från socialdemokraterna, att dess distriktsstyrelse beslutat avböja ett dylikt samgående. Däremot hade övriga partier anslutit sig till tanken härpå. Då sålunda enighet icke kunnat uppnås har frågan om ett samlingsval på Gotland fallit.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Juli 1940
N:r 170

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *