Intagningen av nybörjare vid Visby Läroverk.

Rektor vid Visby läroverk meddelar i anledning av en förfrågan från skolöverstyrelsen, att det nya förfaringssättet med fri intagning av nybörjare i första klassen medfört en betydlig ökning av lärjungetillströmningen.
Enligt rektor böra de nu tillämpade intagningsfordringarna bibehållas oförändrade. Vidare böra intagningsnämnderna bibehållas. Skulle de avskaffas, bör rektor ensam avgöra om intagningen. En bestämmelse måste införas om att besvär inte får anföras över intagningsnämnds, eventuellt rektors, beslut om intagning. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Oktober 1940
N:r 234

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *