Ingen övertidsersättning.

Hos regeringsrätten avstyrker länsstyrelsen klagomålen från f. slöjdläraren vid Visby stads folkskolor John Persson över att länsstyrelsen liksom folkskolestyrelsen i Visby vägrat honom ersättning för viss utökad tjänstgöringsskyldighet med 1,170 kr.
Länsstyrelsen har ansett, att skolstyrelsen ägt ålägga Persson den utökade tjänstgöringsskyldigheten utan särskild ersättning, enär han genom mottagandet av ordinarie slöjdlärarbefattning får anses ha utan reservation ingått på de nya anställnings- och lönevillkor, som fastställts vid tjänstens reglering i december 1921.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Augusti 1940
N:r 197

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *