Idrott och Sport.

138 man starta i Allklubbars.
Sammanlagda antalet anmälda till Allklubbarsorienteringen är nu uppe i 138, efter att A 7 i går kväll anmält ytterligare två man och Gute ytterligare en. Lottningen ägde rum i går kväll och från den kunna vi meddela att Löfqvist, AIK, fått nr 54 medan Löfqvist, VIF, fått nr 70. Matsäck och ombyte skall som vanligt medtagas, varm mjölk serveras vid målet. Av kartblad skall Visbybladet användas. Kartor finnas att köpa i begränsad omfattning vid starten.
Avresan sker med bussar från Österport kl. 8,00 och för kontrollanter från samma plats kl. 6,00, avgiften pr deltagare blir 1,50.

Riksorienteringen slidspurter på söndag.
Sjutton arrangörer på Gotland.

Riksorienteringen går mot sin slutspurt och på söndag kommer det sista tillfället att avlägga det populära beredskapsprovet. Målet för propagandan är nu att få antalet deltagande i landet upp till och helst över 100,000 och vi äro säkra på att det skall lyckas tack vare det stora intresse som just nu finnes för saken. Första söndagen blev det 22,000 prov andra söndagen 48,000 och nu väntar man givetvis med spänning på den siffra som sista söndagen skall ge.
Till söndagen blir det 17 banor på Gotland och där skall väl rymmas åtskilliga deltagare. För Visbybornas del går starten vid Katrinelund på Broväg d. v. s. strax bortom flygfältet ungefär 2,5 km. från staden, och man kan starta när som helst mellan kl. 9=12. Kartkort kan köpas vid starten för 25 öre och därtill kommer en anmälningsavgift på 50 öre. Banan är som bekant 6 km. och det är fem kontroller som deltagarna skola pricka in på rätt plats. ”Tiden för provet är två timmar för manliga och två och en halv för kvinnliga och den tiden har visat sig vara väl tilltagen, vadan ingen får tro att det gäller något speciellt snabbhetsprov. Det räcker om man skyndar lagom och dessutom har tankarna med sig så att man vet v a r man går och vart man kommer hän. De riksorienterare som ej löste ut sitt’ märke förra söndagen men nu önska göra detta, kunna vända sig till distriktsledaren B. Björck, som finnes på Lunkans konditori mellan kl. 7,30-9 i kväll.
I Hemse hålles riksorienteringen likaledes mellan kl. 9-12 och samlingen sker här på.

Norrbys gård vid Ängsgatan.
Spänstpropagandan.

Två nya spänstavdelningar startade i går i läroverkets sångsal, vilken upplåtits för gymnastik tills gymanstiksalen blir färdig. Typograferna kommo till ett antal av 15 och flera blir det nästa gång. Ledare är hr Birger Ohlsson, Gotlänningen. Avdelningen för yngre medelålders herrar fick en mera blygsam anslutning vid starten, men det är att vänta att det skall komma flera nästa gång. Tiderna för denna spänstavdelning bli tisdagar och fredagar kl. 8-9 e. m. Ledare är gymnastikdirektör G. Löfgren.

Visby manliga gymnastikförening
sätter nästa vecka i gång med sin elitavdelning. Tiderna bli måndagar kl. 8-9 e. m. och fredagar kl. 7-8 e. m. Även denna avdelning ledes av gymnastikdirektör Löfgren.

Det blir norsk domare l landskampen.
Stockholm, 18 okt. (TT.) Sedan Svenska gångförbundet godkänt det norska kravet på en norsk domare i landskampen kommer denna att äga rum söndagen den 27 okt. i Söderhamn.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 oktober 1940
N:r 242

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *