Idrott och sport.

548 gotlänningar på riksorientering.
Ett populärt arrangemang med repris nästa söndag.

Riksorienteringen har redan i referaten från fastlandet beskrivits som ett mäkta populärt arrangemang och detsamma kunde gotlänningarna konstatera i går när de gåvo sig orienteringen i våld. Det var en särdeles pigg och trevlig stämning ute i skogsdungarna kring staden o. att vädret vår drypande fuktigt bekymrade man sig inte det ringaste om sedan man väl kommit i farten. Men hade man haft dagens vackra väder i stället så hade tillslutningen säkert blivit dubbelt så stor, ty vackert väder är nu en gång för alla A och O för all propaganda.
Tretton banor voro lagda för riksorientering på Gotland, därav sju civila, och hittills ha rapporterats 548 godkända prov, några fältposter ha ännu ej avhörts med sina uppgifter.
Visbybornas bana hade lagts av AIK och gick några kilometer öster om staden, där distriktsledaren Björck letat ut en trevlig bana kring Hejdeby- och Endrevägarna. Starten gick en bit ut på Follingboväg på det ställe där kraftledningen skär skogsbrynet, första kontrollen låg vid ett av torpen norr om vägskiftet (det gällde att ta rätt torp!), den andra kontrollen var taktegelfabriken vid Hejdebyväg sedan banan först gjort en krök åt norr och den tredje ock samtidigt svåraste var sydvästra hörnet av gläntan 600 m. SSO H i Hällarna. Sedan bar det rakt söderut, och nästa skärm stod på det ställe där kraftledningen skär Endreväg. Femte och sista kontrollen var ställd vid sydändan av åsen omedelbart norr om g i Skrubbshage och målet var förlagt vid ödetorpet vid s i Skrubbshage.
De aktiva orienterarna uppträdde just inte i några massor, men det fänns gott om ungt folk som ville pröva på vad orientering vill säga och tack vare det så fick Visby i alla fall sina 201 deltagare.
Därmed är inte sagt att äldre deltagare helt och hållet saknades. Där fanns nämligen både 40- och 50-åringar, som oribnterade och klarade sig med glans, mestadels prickfritt. Äldst i Visby var landskontorist Karl Liljeborg, 59 år, som hade gott om tid över på sitt prov. Länsjägmästare Ragnar Melin med fru klarade provet prickfritt på tiden 1,14 och bland andra spänstiga herrar och damer i de åren märktes hr D. Holmert, som hade kameran i högsta hugg hela dagen, dir. G. Vannerberg, fru Mehler och ambulanschaufför Sehmidterlöw. Av alla 201 startande i Visby blev ingen underkänd. Högsta tidstillägg som förekom för felinpriekade kontroller var 42 min, men tiden räckte likväl till för vederbörande. I medeltal torde provet ha klarats på en timme och den stipulerade tiden på 2 resp. 2 ½ timme är alltså väl tilltagen.
Snabbast på banan i Visby var Mats Vesterberg med 36 min. samt Birger Persson och Georg Johansson båda med 37 min. Bland damerna var Lizzie Lindfors den snabbaste med tiden 49 min., därnäst Rut Larsson med 50 min. Hemvärnet deltog med en trupp på 26 man.
Riksorienteringen kommer att gå även nästa söndag, då intresset visade sig vara så stort och det blir då givetvis en ny bana för deltagarna. De som deltogo i går ha rätt att ställa upp på nytt och det blir nog åtskilliga som komma tillbaka, för man hade ohejdaåt trevligt både vid och mellan kontrollerna i går. Kontrollanten nr 3 ansågs dock vara en något sträng herre men man fick ge med sig, när han konstaterade faktum och satte prickar för deltagarna. När man kom fram till den efterlängtade gläntan så satte man givetvis knappnålen mitt i den, men skärmen stod nu i kanten av gläntan och det blev några millimeters fel. Ett par damer voro fullt på det klara med att en av kontrollerna var felplacerad (!) och troligen äro de fortfarande av den uppfattningen, ty de ville inte lyssna på vad andra förklarade i den saken.
Naturvärnsfrågorna beredde inte något som helst hinder utan alla klarade sig smärtfritt från denna lilla examination om vad man har att iakttaga vid umgänget med naturen.
På landsbygdens banor var det ganska gott deltagande och mer skall det bli till nästa söndag. I Hemse, Klinte och Slite hade man runt 40-talet civila deltagare och Slite har redan lovat dubbelt så många orienterare till nästa söndag. I Hemse deltog bl. a. folkskollärare Kupper, som är 52 år.
De godkända proven fördela sig på följande sätt: Visby 201 delt. 162 manl. — 39 kv.
Klinteh. 40 ” 35 ” — 5 ”
Hemse 37 ” 28 ” — 9 ”
Slite 34 ” 31 ” — 3 ”
Levide 34 ” 20 ” — 14 ”
Roma 23 ” 16 ” — 7 ”
Ljugarn 3 ” 2 ” — 1 ”
I. 18 176 ” 166 ” — 10 ”
Summa 548 godkända prov, därav 460 manl. och 88 kv. 19 startande ej godkända.

17 mål i två Div. I-matcher.
8—0 seger för AIK, hårfin vinst för Slite.

I går spelades två matcher i den gotländska ”storserien” och resultaten av dessa vad målsiffrorna beträffar hade väl ingen tippare förutsett. Det blev mycket målrika matcher, vilket delvis berodde på att Gutavallen var synnerligen svår att spela på i det fuktiga vädret.
Dimman hängde tät över nejden och på planen var det något till halt efter all väta.
Segrare för dagen blevo Slite och AIK, som alltså togo skadan igen från DM, där båda lagen förlorade och blevo utslagna på samma dag, och det blev två ganska egendomliga matcher.
Slite, som mötte A 7 på förmiddagen, visade stor slagkraft redan från början och ledde efter ett tag med 3—0. Innan halvleken var slut stod det 4—2 till Slite.
Därefter kom A 7 med en uppryckningsperiod och det blev en synnerligen” jämn kamp mellan lagen. Genom en straff och ett annat mål utjämnade A 7 ställningen och hade alla chanser att gå upp till ledningen. Man förivrade sig emellertid och i synnerhet centern, som var lagets stöttespelare, lade flera skott utanför. Kort före full tid lyckades Slite få in en boll bakom A 7-målvakten och segern gick till köpingen. I slitelaget märktes den unge högerinnern, som är mycket lovande samt centern Henry Karlsson; denne svarade för fyra mål, Andersson gjorde ett mål.
— I dagens andra match blev spelet i än högre grad lidande på det hala väglaget och det:var bara frågan om vem som kunde ha den bästa balansen och placeringsförmågan. AIK-arna visade sig vara VIF-arna överlägsna i den konsten och detta var en av orsakerna till den egendomliga resultatet. En annan orsak var den att VIF saknade två av sina bästa spelare, nämligen Viktor Pettersson och Svensson och därmed föll hela laget samman. I första halvlek tog AIK ledningen med 4—0 och efter paus blev det ytterligare fyra mål. ATK-arna släpptes fram alltför lätt och det blev många skott mot VIF:s bur, varav dock endast en bråkdel lämnade resultat.

Norra serien.
Boge—Fårösund 1—6.
Bro—Martebo 1—2.

Södra serien.
Klintehamn—Hablingbo 1—7.
Vänge—Rone 4—3.
Burgsvik—Fardhem 2—5.
Alva—Ljugarn 2—2.

Gotländska orienterare till SM-tävlingen.
Ev. fyra gotlänningar med.

Svenska mästerskapet i orientering nu om söndag uppe i Värmland kommer att få deltagande även från Gotland med ett par ev. högst fyra man. Gotland har som bekant två platser för deltagare i denna tävling och dessa få besättas med årets distriktsmästare samt ytterligare en välmeriterad orienterare. Gösta Lövqvist, VIF, är alltså självskriven och har bara att anmäla sig och som andre man har idrottsförbundet utsett Jan Silvén.
Som bekant har även tio militärer inbjudits till SM-tävlingen och där har Gotland fått en plats, som vikts för Ro bert Ahrling. Vid förfall för honom rycker Gösta Lövkvist, AIK, in.
Det kan mycket väl tänkas att det blir gotländskt deltagande också i damernas SM-orientering, men något bestämt kan ännu ej meddelas på den punkten. Gotland har rätt att representera med tre deltagare, som utses av idrottsförbundet och ev. aspiranter ha att anmäla sig dit innan den 20 dennes.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 oktober 1940
N:r 238

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *