Idrott och sport.

Dahlin och Söderström mötas på 800 i D. M.
Många nya rekord att förvänta.

Årets D. M.-tävlingar i allmän idrott förefalla att bli än mer spännande än någonsin förr. Deltagareantalet torde vara det största som förekommit vid dylika tävlingar på Gotland. Så deltar också en mängd ”utsocknes” här inkallade militärer. Men den allmänna idrotten har rönt ett storartat intresse även från gotlänningarnas sida i år, varom även de många goda idrottsresultaten vittna.
Många gamla gotländska rekord vänta på avlivning och nu på lördag o. söndag kommer troligen detta även att ske. Dahlin, Söderström m. fl. äro en garanti för goda resultat. Särskilt spännande blir 800-meters-löpningen, där de två sistnämnda troligen måste kämpa sida vid sida om tiondelarna och segern. Månne resultatet blir under 1,55.
Sammanlagt 120 man äro anmälda, fördelade på 14 föreningar nämligen I 18; A 7, KA 3, Gute, VIF, Garda, Vall, Stenkyrka, Fårösund, Tingstäde, Bro, Lau, Klintehamn. Största deltagareantalet har I 18 med 36 man därefter kommer VIF med 20, Gute med 15, KA 3 med 9 och A 7 med 8.
På 100 meter starta 14 stycken. Av de mera kända återfinnes Enström, Gute, Klasen och Ekström, VIF, Lindell, I 18, Hoppe A 7, Hesselberg och Eving KA 3.
På 200 starta 16 stycken. Till favoriterna här räknas Hesselberg och Flink KA 3, Enström och Edberg, Gute, Klasen, VIF. I 18 kommer med 5 okända namn.
400 m. 14 startande. Av de kända återfinnas Hansson, VIF, Flink, KA 3, Edberg och Nilsson, Gute, Lundqvist, I 18.
800 m. 12 startande. Söderström och Anders Dahlin, Gute, samt Hansson och Lövkvist, VIF, höra till de bästa.
1500 m. 14 startande. Från Gute deltar Anders Dahlin och Manne Boberg, VIF med bl. a. Lövkvist och Gardell, I 18 med 6 och KA 3 med 1 deltagare.
5000 m. 13 startande. 6 från 118, 3 från KA 3, Norrby, Gute, Esse Pettersson, Tingstäde, Jakobsson Lau, och Malmqvist, Bro.
110 m. häck. 3 anmälda. Forssell och Lundstedt I 18 de bästa.
400 m. häck. 7 anmälda. Till de bästa höra Nilsson och Edberg, Gute, Stig Andersson o. Gösta Lövkvist, VIF.
Längdhopp. 14 startande. I 18 kommer med 4, KA 3 med 2, Nils Ekström, Gute, och Klasen, VIF, Viklund, Tingstäde, Lindell, I 18, höra väl till de bästa.
Höjdhopp. 8 startande. I 18 har 3 man med, Gute 2, Karlsson och Hartzell, VIF 2, Nyqvist och Bertil Nilsson, A 7 en man.
Tresteg. 9 startande. 3 från I 18, 2 från Gute, V. Karlsson och Åke Nilsson, Vallin, Fårösund, Stålbrand, Flinth och Klasen, VIF, Johnsson, Klintehamn.
Stavhopp. 11 startande. 3 från I 18, 2 från A 7, 1 från vardera Garda och Stenkyrka, en från AIK och tre från VIF däribland Flinth. Flinth torde vara favorit till segern i grenen.
Kulstötning. 11 startande. Ramqvist I 18 och de tre Gutepojkarna, Atom, Kolmodin och Jonasson jämte Nyberg KA 3 och Bendegard äro här de bästa.
Diskus. 12 startande. Nyberg KA 3, Dahlgren, VIF, Bendegard, Tingstäde, och Larsson, Lau, höra till favoriterna.
Spjutkastning. 12 startande. Från I 18 har anmälts 5 däribland Ramqvist, Gösta Eriksson, AIK, och Ivar Pettersson, VIF, höra väl till de bästa bland gotlänningarna.
I 18:s trupp lära återfinnas flera goda idrottsmän som just i dagarna hit-kommit från fastlandet, detsamma är förhållandet med en del från KA 3.
Tävlingarna börja på lördag kl. 18,00 och på söndag kl. 17,00. På grund av det stora deltagareantalet i stavhopp börjar denna gren redan kl. halv 5 på söndagen.
Funktionärerna samlas en timme före tävlingarnas början båda dagarna.
Högtalareanläggning är särskilt installerad för tävlingarna.

Orientering.
Visby I F:s orienterare och andra intresserade samlas i kväll kl. 18,30 vid Österport.

Bensinmodeliflyg i ”rosornas stad”.
Bensinmodellflyget håller på att erövra Gotland, framhålles i en notis i ”Flygtidningen”. Hr Karl-Gustav Johansson, modellflygklubben Sporren; har lämnat tidskriften en kortfattad rapport om saken, i vilken han bl. a. nämner, att han byggt ett plan (bensinmotormodell ”GPSpecial”), vilket uppfyller de djärvaste förhoppningar både vad motor och glidflykt beträffar. Bl. a. hade planet flugit några varv över idrottsplatsen, där just en fotbollsmatch spelades, varvid planet givetvis drog uppmärksamheten till sig.
Bravo, gotlänningar, utbrister tidskriften i sina kommentarer, men framhåller, att flygningarna böra förläggas ett gott stycke utanför staden, så att ingen kverulant kan komma och säga, att de äro farliga för den allmänna säkerheten. Ut till landet och fåglarna, bensinmodellflygare, heter det till sist.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Augusti 1940
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *