Idrott och sport.

D. M. i fri idrott.
Nästkommande lördag och söndag den 3 och 4 augusti arrangeras årets D. M. i fri idrott för seniorer å Gutavallen med Visby idrottsförening som arrangör. På lördagen börjar tävlingarna kl. 6 e. m. med 100 och 1,500 mtr. höjd, längd, kula samt försök i 110 m. häck, 200 och 400 mtr. På söndagen fortsätta tävlingarna kl. 5 e. m. med 110 och 400 m. häck, samt 200, 400, 800, 5,000 m., stav och tresteg samt diskus och spjutkastning. Anmälningarna skola vara arrangörerna tillhanda senast torsd. den 1 aug. kl. 12 middagen. Efteranmälningar och telefonanmälningar godkännas ej.

Uppvisning i tyngdlyftning
blir det på Snäckgärdsbaden kl. 12 i morgon söndag. Deltagarna äro: lättvikt: David Hedström V AIK, mellanvikt: Göte Widing V AIK, lätt tungvikt: Einar Hagberg VAIK, tungvikt: Sture Söderstam VIF.
Einar Hagberg och Göte Widing äro f. n. i ypperlig form, vadan man kan vänta att förra söndagens nya gotländska rekord få ännu en knuff.

Visby boxningsklubb
tränar i morgon söndag på Snäckgärdet med början kl. halv 11 f. m.

Patrullstafettävlan för de militära förbanden.
Sveriges militära idrottsförbund och Idrottsbladet anordna den 1 september en patrullstafetttävlan, öppen för militära truppförband. Tävlingen, som blir den första riksomfattande patrullstafettävlan, som anordnats i Sverige, kommer att gå runt Stockholm. Banan blir omkring 20 km., indelad i 12 sträckor. Av dessa skola fem tillryggaläggas till fots och tre på cykel, medan fyra helt eller delvis bestå av rodd i överskeppningsbat. På en sträcka ingår skjutning med gevär eller karbin, sannolikt mot ballongmål. Varje lag representeras på var sträcka av en tremannapatrull, begående av en officer eller underofficer samt två manskap. Varje lag består alltså av 36 man. Patrullen skall vara samlad under tävlingen, och stafetten växlas, då sista man i patrullen når växlingsmålet. Klädsel blir fältdräkt med viss ryggbelastning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Juli 1940
N:r 171

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *