Höstväder

har det varit på Gotland det senaste dygnet. För Visbys del började redan i går kväll ett fint duggregn falla, och mot morgonsidan kommo verkliga skyfall, som gåvo 11,5 mm. nederbörd. Även i dag på förmiddagen har det regnat kraftigt, vartill kommit ganska hård vind — åtminstone i byarna. Det uppges även, att åskan skulle gjort sig hörd i natt med ett par knallar.
I övrigt synes hela ön ha blivit begåvad med regn. Från Vamlingbo i söder till Fårö i norr rapporteras skurar av större eller mindre intensitet, och bland annoterade nederbördssiffror kan nämnas 4 mm. i morse på Fårö, 4,3 vid Östergarns fyr, 18 mm. i Bäl, 13 i Roma samt 20 i Eskelhem. På den sistnämnda platsen kom det inte mindre än 17 mm. på en halvtimme.
Nederbörden har säkerligen varit till stor välsignelse för jordbruket, speciellt för rotfrukterna och vallarna, vilka senare kanske nu komma att ge ”ansenskörd”. På en del platser kanske man dock ännu inte fått in rågen och i sådant fall var regnet nog inte så välkommet. I det stora hela torde dock rågen redan vara under tak.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Augusti 1940
N:r 182

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *