Hemse.

Vedeldningspanna i kommahalkuset.
Vid extra sammanträde med kommunalfullmäktige i går kväll beslöts i enlighet med kommunalnämndens förslag att en vedeldningspanna skall installeras i kommunalhuset för en beräknad kostnad av omkring 1,800 kr. Den nya pannan kommer att parallellkopplas med den förutvarande, för oljeeldning avsedda, och meningen är, att den skall användas i skolan, ä normala, tider återinträtt och värmeledning skall installeras där. Kostnaden bestrides av tillgängliga medel — mer än dubbla beloppet har influtit i hyra för skolorna under den tid de varit rekvirerade.

Kommunal vedreserv.
I våras anslogo fullmäktige medel till inköp av en kommunal vedreserv, som i första hand skulle fylla behovet för kommunens egna fastigheter och i andra hand kunna förse ev. behövande sockenbor med ved. I enlighet med detta beslut har nu 200 m3 kastved upplagts i närheten av kommunalhuset.

Vid folk- och småskolorna
började det nya läsåret i går med en enkel högtidlighet i kyrkan. I nybörjarklassen inskrevos 14 barn.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Augusti 1940
N:r 188

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *