Hemse

Hemse lantmannaskola.
Tidsläget har gjort, att huvudkursen 1939—1940 vid lantmannaskolan i Hemse, till vilken kurs statsbidrag beviljats med 7,000 kronor, ej kunnat anordnas. Emellertid föreslår lantbruksstyrelsen hos k. m:t, att skolan ändock skall beviljas 5,986 kr. att utgå såsom grundlön till skolans föreståndare och lärare. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 oktober 1940
N:r 240

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *