Hemse.

Apoteket.
Medicinalstyrelsen har förordnat farm. kand. Sven Bengtsson att till 25 okt. förestå apoteket i Hemse. (P.)

Ungdomens höstfest.
enligt gammal tradition anordnad av missionskyrkans ungdomsförening, hölls i lördagskväll under god tillslutning från allmänhetens sida, omkring 200 personer.
På föreningens vägnar hälsades de närvarande välkomna till festen av bokhandl. Eric Johansson, varefter ungdomssekreterare Edm. Brånäs utgående från Joh. ev. 5, 24 samt Apg. 4, 12 talade om vår tid såsom en uppgörelse av gigantiska mått icke blott mellan nationer utan kanske framför allt mellan Gud, människan och ondskan. Dagens kaos har orsakats därav, att en förnumstig mänsklighet har satt levande Gud ur räkningen. Utnyttjandet av jordens rikedomar och teknikens framsteg har fått ersätta andliga värden. Film, press och radio har ofta fått ersätta. den stilla stunden inför Guds ord. Följden av allt detta har blivit, att mänskligheten nu är stadd i fullständig upplösning. Den bärande grunden för samarbete och samlevnad är fullständigt genomstungen av liderlighetens maskar. Vägen tillbaka till de gamles fasta tro är det enda som kan rädda oss i dag. Kristus är bryggan till liv från en dödsdömd värld. I dag är frälsningens dag och det är nåd utan like som bjuds oss från Gud genom Jesus Kristus.
Efter föredraget läste pastor S. Andersson en dikt av Carl Boberg, Jakob i Hebron, varpå man drack kaffe. Vid festen förekom vidare sång och musik. Pastor Andersson, som f. ö. nu blivit inkallad till militärtjänstgöring, avslöts festen med bön.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 oktober 1940
N:r 238

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *