Hemse

Hemse högerförening
höll i går kväll årsmöte under ordförandeskap av köpman John R. Wittberg, som i ett kort anförande hälsade de närvarande, bland vilka också märktes representanter för Ungsvenskarna, välkomna.
Vid det omedelbart därpå förrättade styrelsevalet omvaldes samtliga ledamöter, varför styrelsen alltså fortfarande har denna sammansättning: Ordförande köpman John R. Wittberg, vice ordförande järnhandlare Frithiof Pettersson, sekreterare fotograf Henning Svensson, kassör stationsinspektor Sven Gottberg samt ledamöter lantbrukare Ivar Hagman, Stånga, bankkassörskan Vilma Nilsson, lantbrukare Harald Pettersson, Etelhem, o. handlanden Einar Broander. Till revisorer omvaldes löjtnant Bror Finberg och målaremästare Leonard Fredriksson med handlande E. Björkander och möbelhandlare Wilhelm Rumin som suppleanter.
Vid mötet diskuterades vidare anord. ningar i samband med årets val, och till sist höll riksdagsman Axel Mannerskantz ett politiskt föredrag.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Augusti 1940
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *