Haveriauktion

hölls igår i Fårösund på en del ilandbärgade inventarier från den på Salvorev strandade finska ångaren Ascania. En del inventarier och proviant ete. återsändes till Finland, men det som såldes igår inbringade brutto 840 Er. Trälasten från fartyget har till en del bärgats i land och ortsbefolkningen fortsätter ilandförandet då väderleken så tilllåter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 oktober 1940
N:r 240

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *