Gotlands valkretsförening av Bondeförbundet

fortsatte i lördags sin sedan i våras ajournerade valkretsstämma. Den hölls på centralföreningens lokal under ordförandeskap av riksdagsman Th. Gardell och med agronom G. Gradelius som sekreterare. Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos och godkändes. Höstens val diskuterades och hrr Gardell och Gradelius utsågos att som partiets representanter förhandla med övriga partier på Gotland om ett eventuellt gemensamhetsval.
Vidare diskuterades det svåra läge, vari det gotländska jordbruket råkat genom torkan, och stämman beslöt att genom framställning till jordbruksministern rikta dennes uppmärksamhet på saken.
Vid stämman hölls ett politiskt föredrag av bondeförbundets riksombudsman, f. riksdagsman Anton Pettersson, Västerås.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Juli 1940
N:r 160

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *