Gotlands hantverksdistrikt

hade i går sommarmöte, vid vilket medlemmar av till distriktet hörande föreningar jämte damer till ett sammanlagt antal av cirka 75 personer närvoro.
Man samlades vid Södra järnvägsstationen vid morgontågets ankomst ock for därifrån till målaremästare E. Lundgrens trevna sommarställe Granbacken vid Axelsro. Där hölls ett kort sammanträde, varvid bl. a. till ombud vid distriktskonferensen i Stockholm utsågs dir. Ax. Danielson, supplerad av ingenjör E. Gunnarsson, Klintehamn.
Efter sammanträdets slut tog man kaffepaus för att sedan vid tvåtiden fara till D. B. V:s paviljong, där en charmant middag intogs under den bästa stämning.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 Augusti 1940
N:r 178

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *