Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet tisdagen den 10 september 1940 klockan 13, komma att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas de för Garda kommun senast lagfarna fastigheterna Smitts 16 och Smitts 114 i Garda socken.
Fastigheterna, som äro belägna invid landsvägen Ljugarn—Hemse omkring 2 km. från Garda kyrka, ligga i sambruk samt bestå av omkring 1 tunnland tomt och trädgård, 5 tunnland betesvall och 4 tunnland odlad åker.
Å fastigheterna finnas följande byggnader uppförda:
1) Manbyggnad av sten under spåntak, inredd till 5 rum och kök;
2) Ladugårdsbyggnad av trä under spåntak, inredd till ladugård med plats fpr två storkreatur, kalv- och griskättar, loge och vedbod. Till ladugårdsbyggnaden hör vidbyggt hemlighus.
Fastigheterna hava saluvärderats, Smitts 16 till 4,000 kronor och Smitts 114 till 1,000 kronor.
Den som har fordran, för vilken fastigheterna häfta, eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 31 juli 1940.
På länsstyrelsens vägnar:
Richard Laurin
Erik Rönquist

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Augusti 1940
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *