Friluftsfest till förmån för bastubygge.

Ett militärt förband på östra Gotland kommer om söndag att i samarbete med Ardre skytteförening och Ljugarns idrottsförening anordna en festlighet vid skyttepaviljongen i Ardre. Behållningen går till fullbordande av det snart färdiga bastubygget och det bör alltså vara en hela socknens angelägenhet att ge arrangörerna sitt stöd. En talare kommer att engageras till festen, vidare komma några artister från fältteatern att medverka och sedan skall man styra om att hela festen blir filmad. En varptävlan kommer även att hållas i samband med de övriga arrangemangen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Augusti 1940
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *