Fotogenkök vållade brand.

Fru på Smittenslund livsfarligt bränd.
Vid 12-tiden på middagen utbröt en svår eldsvåda på Smittenslund.
Brandkåren alarmerades fem minuter över tolv och var inom ett par minuter på platsen. Då brann det redan häftigt i övre våningen, i trädgårdsarbetare Per Söderströms villa, Persgatan 8. Fru Söderström, som för tillfället vistades ensam i villan, höll på att i köket i övre våningen tända ett fotogenkök då detta exploderade.

Fru Söderström fördes omedelbart till lasarettet.
När ambulansen kom till platsen fann man fru Söderström liggande på marken. Hon hade släpat sig ned från köket ut på gården, där hon svimmat av sina svåra skador.
Byggnaden, som var ett trähus, i två våningar med tre rum och kök i varje, var nästan övertänd, då brandkåren satte igång med släckningen. Denna lyckades väl och inom en halvtimme var elden släckt. Hela övre våningen var då förstörd, medan den nedre hade klarat sig bättre.
Denna våning uthyrdes av Söderström till en telegrafarbetare Holmstedt. Dennes möbler lyckades man föra ut ur huset. Holmstedt är gift och hans fru och dotter hade för några dagar sedan flyttat ut på landet. Han var själv snabbt på platsen.
Fru Söderström är så svårt bränd att hon enligt vad överläkare Sandahl meddelar sannolikt icke kan räddas till livet. Hon är i femtioårsåldern. Mannen har anställning som trädgårdsarbetare i D. B. V:s trädgård.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juli 1940
N:r 173

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *