Förvildad schäfer skjuten på Fårö.

Kapten Lindeborg anordnade lyckat skall.
I söndags var det åter drevjakt på Fårö men denna gång hade man inte för avsikt att ta död på någon räv utan det gällde att få tag i en förvildad hund som gjort mycket ohägn där ute både på villebrådet och i fårahjordarna. Såsom vi nämnde i samband med rävskallet i pingstas hade man också då jakt på hunden, men den slapp igenom drevet och kom undan med livet. Nu har hunden under sommaren härjat synnerligen svårt bland hararna och även en del lamm ha försvunnit, varför man beslöt sig för att än en gång försöka med ett skall.
Och denna gång lyckades man, ty man visste ungefär var hunden uppehöll sig, och passen mellan träsken, där han skulle drivas fram voro väl besatta med skyttar.
Kapten Elof Lindeborg hade anordnat även detta drev, som emellertid gjordes mycket enklare än det i våras. Man visste att hunden uppehöll sig vid Lautersmyrarna och bakom dessa ställde man upp drevet, som sedan rörde sig framåt i ostlig riktning. I drevet deltog hela öns hemvärn samt, en, del civila, tillsammans ungefär 150 man. Chef för skyttarna var Gunnar Broström och han hade placerat ut sina säkraste karlar vid Broskogs, där man förmodade att hunden skulle stryka fram. Sedan drevet satts i gång vid 8-tiden dröjde det inte heller länge förrän man hade hunden där och den föll för hemvärnsmannen Edvard Broanders välriktade skott.
Det märkliga med denna schäfer är att den under sin kamp för tillvaron ute i markerna utvecklat riktiga stövareanlag under sina jakter på hararna. Troligen har den under försommaren gjort slut på åtskilliga harungar, men senare har det inte varit så lätt för den att komma åt hararna, man har hört att den drivit och därav kunde man sluta sig till var hunden befann sig. Att det är åtskilligt villebråd som den förvildade schäfern dödat kan man förstå, då hunden var vid präktigt hull, när den sköts. Nu har emellertid viltbeståndet och fåren fått fred igen tack vare att drevet kom till stånd och fåröborna äro säkert nöjda med drevets resultat, hr Broander från Broa inte minst.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 Oktober 1940
N:r 232

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *