Försvarslånefester på Gotland.

Björling kvartetten låter höra sig.

Herm. Stolpe.

Försvarslånefesten komma som förut i korthet meddelats att hållas här på Gotland den 24 och 25 dennes, alltså lördagen och söndagen i nästa vecka. Programmet har också i det allra närmaste kunnat fastställas. Festerna komma att hållas i Hemse på lördagskvällen, i Visby på söndagsmiddagen och i Slite på söndagskvällen.
Medverkande från fastlandet bli fil. kand. Herman Stolpe med föredrag, Björingkvartetten med sång och skådespelaren Gunnar Sjöberg med uppläsning.
Festen i Visby kommer att hållas å Paviljongsplanen kl. 3 e. m. och inledningsanf örandet hålles av stadsfullmäktiges ordförande, redaktör C. O. Nilsson. I samband med festerna kommer teckning av försvarsobligationer att ordnas.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 Augusti 1940
N:r 184

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *