Försvarsassistenterna.

Kaptenen vid Gotlands infanteriregemente Ivar Sellergren har hos k. m:t anmält sig som sökande till den ledigförklarade försvarsassistenttjänsten i Gotlands län, vilken han uppehåller på förordnande till den 1 okt i år.
Kapten Sellergrens ansökan har tillstyrkts av arméchefen, militärbefälhavaren på Gotland och regementschefen. Han har ingivit ansökan om avsked med ålderspension från den 1 okt. i år. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 Augusti 1940
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *