Föreningen Gotlands kontrollassistenter

hade i lördags e. m. sitt årsmöte å Lunkans konditori härstädes, varvid års- och revisionsberättelserna föredrogos och godkändes och ansvarsfrihet beviljades.
Till styrelse valdes hrr John W. Andersson, Lärbro, ordf., Carl-Eric Calamnius, Stenkyrka, v. ordf., och Ivar Larsson, Hemse, med hr Henrik Olsson, Vänge, som suppleant.
Revisorer blevo hrr Ivan Hedberg, Vall, och Lars Ekman, Havdhem, med Sven Klasson, Hablingbo, som ersättare.
På mötet behandlades en del för kontrollassistenterna aktuella frågor. Vidare beslöts att för föreningens medlemmar under sommaren 1941 anordna en utflykt.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 Augusti 1940
N:r 178

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *