Födelsedagshyllningar.

F. nämndemannen August Larsson, Prostarve i Hogrän, har på sin sjuttiofemårsdag i dag fått mottaga många bevis på vänskap och aktning och personligen Födelsedagshyllningar.

F. nämndemannen August Larsson, Prostarve i Hogrän, har på sin sjuttiofemårsdag i dag fått mottaga många bevis på vänskap och aktning och personligen uppvaktats av minnesgoda vänner med presenter och blommor.

På sin 60-årsdag i dag har gevärshantverkaren C. A. Elgström, Visborgs slätt, blivit föremål för omfattande och hjärtliga hyllningar. Redan tidigt på morgonen började uppvaktningarna, då representanter för olika korporationer infunno sig i jubilarens hem. För socialdemokratiska stadsfullmäktigegruppen o. Visby Arbetarkommun talade ombudsman Sandgren och överlämnade en bokhylla och en blomsterkorg från gruppen samt en tennvas med inskription jämte blommor från arbetarekommunen. Från Gotlands Folkblad överbringade red. Nilsson en vas med rosor. Tygverkstadens personal, vars talan fördes av löjtnant John Pettersson, uppvaktade med en blomsteruppsats och ett presentkort.
På förmiddagen hyllades sextioåringen även av regementschefen, överste A. W. Linde, och regementsstatschefen, major Jeppsson, som överlämnade blommor.
För underofficerskåren vid I 18 talade fanjunkare Andersson och överlämnade en blomsterkorg, och löjtnant Gellborn framförde hyllningar från Gotlands underofficerssällskap samt överlämnade blommor och en subskriberad penninggåva. Under dagens lopp ha minnesgåvor och blommor inströmmat från korporationer, släkt och vänner. Bl. a. har han från vänner på Rindön fått mottaga en tavla av sitt hem därstädes och från anhöriga en golvmatta o. s. v., varjämte mängder av lyckönskningstelegram anlänt från myndigheter, organisationer och vänner från vitt skilda håll, ett bevis på den aktning och uppskattning som jubilajen förvärvat sig i vida kretsar.

På sin femtioårsdag i dag har handlanden Ernst Hellström, Barlingbo, hjärtligt hyllats. Redan tidigt i morse väcktes han med salut, och senare infann sig en deputation från vännerna såväl inom som utom socknen och gratulerade jubilaren med en pendyl. Vidare har han från familjen fått ett armbandsur och från släktingar en tennvas. Dessutom ha blomsterhyllningarna varit legio, och även telegrafiska lyckönskningar ha kommit femtioåringen till del.
Med anledning av högtidsdagen har hr Hellström till skolrådets ordförande i Barlingbo disponent Einar Persson överlämnat en penningsumma, vilken skall utgöra en grundplåt till en fond för skolbarnens skolresor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Augusti 1940
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *