Födelsedagshyllningar.

På sin sextioårsdag i dag har fabrikör Frithiof Bergman, Ljugarn, hjärtligt hyllats från olika håll, och bland de gåvor, som därvid överlämnats från vänner i orten märkes en tavla, målad av konstnären David Ahlqvist och föreställande jubilarens bostadsfastighet och verkstaden, samt en textad adress. Arbetarna på verkstaden uppvaktade sin chef med ettpresentkort, och från barnen fick han mottaga en skrivbordsuppsats av Gotlandsmarmor. Dessatom ha blomsterhyllningarna varit legio och även telegrafiska lyckönskningar ha ingått till sextioåringen.

Lantbrukaren Hjalmar Björkegren, Busarve i Barlingbo, har på sin femtioårsdag i dag blivit föremål för många och hjärtliga hyllningar. Dessa inleddes på morgonen, då kommunalnämnden samt vänner i socknen ävensom från Endre och Visby infunno sig och uppvaktade jubilaren, som bl. a. fick mottaga ett guldur, textad adress och blommor samt ett par statens obligationer av 1940. Vidare ha släktingar gratulerat med en skrivstol och blommor, och av det senare slaget har för övrigt under dagens lopp en hel del kommit femtioåringen till del.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Augusti 1940
N:r 197

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *