Födelsedagshyllningar.

På sin femtioårsdag i går blev major Einar Råberg härstädes föremål för synnerligen hjärtliga och omfattande hyllningar. Kl. 12 på middagen samlades sålunda officerarna vid I 18 på regementet, varvid jubilaren hyllades i ett tal av överste Linde, som på kamratkretsens vägnar även överlämnade en minnesgåva. Vid samma tillfälle överlämnade kapten Runeberg en gåva från Gotlandsinfanteristernas kamratförenings stockholmskrets. Gåvan åtföljdes av ett album med samtliga givares namnteckningar. Vidare uppvaktades major Råberg av officerare från honom underställda förband med en vacker present. Dessutom har jubilaren erhållit meddelande om att Norges brottningsförbund tilldelat honom förbundets förtjänstmedalj i guld, varjämte Riksidrottsförbundets förvaltningsutskott överlämnat en silverpjäs med samtliga utskottsledamöters namnteckningar. Riksidrottsförbundets överstyrelse har tilldelat femtioåringen förbundets silversköld med prins Gustav Adolfs och samtliga 20 överstyrelseledamöters namnteckningar. Dessutom har meddelats att Centralförbundet för idrottens främjande samt Sveriges olympiska kommitté genom substkription åstadkommit presenter, vilka senare komma att överlämnas. Förutom allt detta ha givetvis en mängd presenter ingått från privathåll jämte telegram och blommor i mängd, bl. a. från idrottsorganisationer landet runt.

På sin 60-årsdag i dag har ombudsman Karl Sandgren, Visby, blivit föremål för omfattande och hjärtliga hyllningar. Redan tidigt på morgonen började uppvaktningarna, introducerade genom en hyllning i toner från NTO:s musikkår. Från socialdemokratiska stadsfullmäktigegruppen överlämnades en väggpendyl o. en blomsterkorg o. från fackliga organisationer en subskriberad penninggåva. Arbetarekommunens styrelse uppvaktade med en blomsteruppsats och en läslampa, kommunalarbetareförbundets avd. med ett presentkort och blommor, och från dess sektion vid gasverket överlämnades kandelabrar och en graverad tallrik av tenn. Gotlands Folkblad presentade en blomstervas och från socialdemokratiska ungdomsdistriktet överbringades en blomsterkorg. Från socialdemokratiska partidistriktet fick han mottaga en fåtölj. Stadsfullmäktiges ordförande och sekreterare uppvaktade med en blomsterkorg från ledamöterna och strax därpå anlände en deputation från drätselkammaren med vice ordf randen i spetsen, likaledes med en blomsterkorg. Senare på dagen fick han mottaga en reservoarpenna och en blomsteruppsats från socialdemokratiska landstingsgruppen. Vid överbringandet av dessa minnesgåvor hyllades han i hjärtliga ordalag av talesmännen för de olika organisationerna och myndigheterna.
Under dagens lopp ha ytterligare uppvaktningar skett från korporationer och enskilda, från vilka jubilaren fått mottaga presenter och blommor, varjämte hyllningstelegram inströmmat i mängd från skilda håll.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Juli 1940
N:r 171

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *