Födelsedagshyllningar.

På sin sextioårsdag i går blev nämndeman Anshelm Johansson, Enges i Burs, föremål för omfattande och hjärtliga hyllningar. Tidigt på morgonen infann sig en deputation med kontraktsprosten A. Kronqvist i spetsen representerande folkskolestyrelse, skolråd, lärarpersonal, ledamöter i pensionsnämnden och Burs pastorats sparbank samt vänner och grannar och överlämnade försvarsobligationer, skrivbord, textad adress och blommor. Från södra häradsrätten uppvaktade senare en deputation bestående av landsfiskal R. S. Tigerhielm och notarierna Krok och Reuterskiöld och överräckte textad adress, blommor och premieobligation. Vidare uppvaktade under dagens lopp släkt och vänner med presenter öch blommor, och ett flertal telegrafiska lyckönskningar ingingo.
På kvällen gav jubilaren supe för ett femtiotal gäster i sitt hem, varvid han blev föremål för ytterligare hyllningar.

På sin sextioårsdag i dag har styrman Emil Janson i Othem blivit livligt hyllad på olika sätt. Redan vid 5-tiden i morse infunno sig pastoratskyrkorådet och Othems kyrkoråd, som hr Jansson tillhört i många år, och överlämnade en penningsumma och en textad dress, varvid kyrkoherde Wernberg förde ordet och framförde rådens välgångsönskningar. På morgonen uppvaktade även grannarna, som presentade ett skrivställ och blommor. Familjen, släkt och vänner ha sedan under dagen fortsatt hyllningarna och presenter samt en rik blomsterskörd har framburits till sextioåringen.

F. d. tullöveruppsyningsman J. F. Hallström i Klintehamn fyller den 25 dennes, alltså på torsdag, sjuttiofem år. Han är född i Kappelshamn samt blev kustroddare i Klintehamn 1889, befordrades 1905 till jaktuppsyningsman och befälhavare på Klintehamns kustbevakningsdistrikts tulljakt. Tullöveruppsyningsman blev han 1921 och avgick med pension 1927. Jubilaren är mycket verksam inom Klinte metodistförsamling, i vilken han varit medlem alltsedan församlingen bildades. Han är vidare en av huvudmännen i Klinte sparbank, samt var en del år ledamot i hamnstyrelsen. Sjuttiofemåringen, söm trots den höga åldern alltjämt är vid god vigör och allt som oftast ses ute på en fisketur, är alltjämt aktad och omtyckt i samhället, varför hyllningar för honom på bemärkelsedagen inte torde komma att saknas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Juli 1940
N:r 167

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *