Födelsedagar.

Sjuttiofem år fyller om onsdag den 23 dennes f. lantbrukaren Albert Ehrenström, Kräklingbo.
E. är född på Fårö. Efter att år 1886 ha tagit studentexamen i Gävle bedrev ban juridiska studier i Uppsala och avlade där juridisk preliminär examen 1887. På grund av ohälsa måste han emellertid avbryta sina studier och ägnade sig därefter åt lantbruk på fäderneön. I Kräklingbo, där han slog sig ned, blev han snart socknens allt i allo då det gällde kommunala bestyr. År 1905 blev han sålunda kamrer i Kräklingbo sparbank, vidare skolkassör och vice ordförande i skolrådet. Sedermera blev han vice ordförande i pensionsnämnden, prästlönekassör och kyrkokassör. Alltsedan 1905 har han också varit stiftsombud för Evangeliska fosterlandsstiftelsen.
Trots den ohälsa han dragits med har han med en aldrig svikande energi skött sina uppdrag. Sitt jordbruk utarrenderade han för ett tiotal år sedan, och med ålderns rätt har han även numera lämnat samtliga sina förtroendeuppdrag. För sin långvariga och gagnande verksamhet inom kommunen har han erhållit Patriotiska sällskapets guldmedalj.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 oktober 1940
N:r 242

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *