Födelsedagar.

Femtio år fyller i dag borgmästare Nils af Ekenstam, Vadstena. Han är född i Leksand, och efter studier vid Visby läroverk — han var son till framlidne häradshövding Th. af Ekenstam härstädes — avlade han studentexamen i Stockholm 1910 och jur. kand.-examen därstädes 1917. Efter tingstjänstgöring kom han 1922 till Vadstena som t. f. borgmästare och valdes den 1 nov. 1922 till ordinarie innehavare av ämbetet. Borgmästare af Ekenstam är ordförande i byggnadsnämnden och vice ordförande i hälsovårdsnämnden i Vadstena.

Femtio år fyller om måndag grosshandlaren Isak Westöö härstädes. Han är född i Hangvar och fick i unga år anställning hos firman O. S. Björkman, i vilken han så småningom ingick som delägare. Efter sin kompanjons död ombildade han firman till aktiebolag under namnet A.-B. O. S. Björkman & C:o.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1940
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *