Födelsedagar.

Femtio år fyller på söndag den 14 d:s stationsföreståndaren vid Buttle järnvägsstation Josef Karlsson. Hr Karlsson, som för cirka ett halvår sedan tillträdde sin nuvarande befattning, har på denna korta tid vunnit allmänhetens förtroende tack vare sitt glada väsen och sitt städse visade tillmötesgående. Född i Buttle började han vid Gotlands järnväg år 1915 och kan sålunda även fira 25-årsjubileum. Han har tidigare varit stationskarl i Stånga och Visby.

Sextio år fyller om lördag den 13 dennes änkefru Alma Larsson, Medebys i Vallstena. Fru Larsson som är änka efter framlidne hem.-äg. Edvard Larsson är född i Gothems socken, men kom redan i unga år till Vallstena och blev bofast på den gård, där hon nu vistas. Sedan makens frånfälle, som inträffade för mer än ett tiotal år sedan, har fru Larsson själv fått ordna och ställa med sysslorna på den rätt stora egendomen. Med sina vuxna söners hjälp har hon nu fått det betydligt drägligare med husbonde-bestyren och torde alltså lugnt kunna träda in i det sjunde decenniet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Juli 1940
N:r 158

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *