Flygdagen på Gotland.

Jaktplangrupper överflyga de större samhällena på söndag.
Den flygdag som Gotlands Vapen anordnar på söndag synes bli ett omfattande arrangemang, som säkerligen kommer att göra god effekt och bidra till att insamlingen av medel till öns luftförsvar kommer att intensifieras.
Det har nu blivit bestämt att olika grupper av jaktplan skola överflyga: skilda gotländska orter efter följande ungefärliga tidsschema:
13,15 passerar en grupp över Fårösund;
13,20 passerar en annan grupp över Ljugarn;
13,25 gå planen över Rute och Hemse;
13,30 över Lärbro;
13,35 över Slite och Burgsvik;
13,40 över Tingstäde;
13,50 över Roma och Klintehamn;
14,00 över Visby;
14,15 över Ihre.
Demonstrationen av markluftvärnspjäser och annan materiel för luftjärnet, som kommer att äga rum i Visby tar sin början på norra idrottsplatsen strax efter kl. 13 samt fortsätter efter flyguppvisningens slut.
På norra idrottsplatsen kommer landshövding Jeppsson att hålla ett kort inledningsanförande och vidare kommer regementets musikkår samt Hansekören att medverka.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Juli 1940
N:r 162

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *