Flicklägret på Fridhem avslutat.

Flicklägret på Fridhem, som öppnades den 8 juli avslutades på onsdagen. Mötet har haft ett 20-tal deltagare. Sedan korum hållits kl. 8 höll fru Beijer ett bibelstudium kl. 10 över ämnet: ”Hur förblir man kristen?” Kl. 2 följde ett föredrag av stud. Margaretha Fahnehielm, Visby, betitlat: ”Vad kan Gud uträtta genom en människa?” KL 7 på kvällen ägde mötets avslutning rum med frågelåda och lägerbål.
Lägerledare ha varit pastor Erik Beijer och fru Anna-Stina Beijer.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 Juli 1940
N:r 157

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *