Fastighetsinnehavet hos bolag och banker

närmar sig nu ett värde av 5 miljarder. Enligt vad som framgår av fastighetstaxeringarna har ifrågavarande fastighetsvärde under senaste året ökat med nära 144 milj. kr. Till största delen äro fastigheterna förlagda till städerna.
I Gotlands län äro fastigheter till ett sammanlagt värde av 18,118,200 kr. i svenska aktiebolags och solidariska bankbolags ägo, därvid på jordbruksfastigheter och skogar belöpa c:a 1,8 milj, kr. och återstoden på ”annan fastighet”. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 Augusti 1940
N:r 175

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *