Fastigheterna och luftvärnet.

Stöd insamlingen till Gotlands Vapen!
Ett skydd för det förhärjande luftkriget innebär en stor fördel icke minst för ägarne av fastigheter, vilka givetvis kunna räkna med risken av stora förluster vid en skadegörelse från luften. Ett tillskott till våra anstalter för luftvärn minskar dessa risker.
Insamlingen för Gotlands Vapen syftar just till åstadkommande av sådant skydd för gotländska hem. Därför är det en naturlig sak, att fastighetsägare i stad och på land verksamt böra bidraga till att stödja denna insamling. Visby Fastighetsägareförenings styrelse har beslutat att rekommendera sina medlemmar — och givetvis även andra fastighetsägare — att till nämnda insamling skänka 1/4 promille av fastighetsvärdet (25 öre pr 1,000 kr :s taxeringsvärde). Som en försäkringspremie, som icke är avsedd att återkomma är ett sådant bidrag ett ganska rimligt anspråk.
Då insamlingen till Gotlands Vapen i dagarna står inför sin avslutning, rekommendera vi fastighetsigare i stad och på land att till insamlingen överlämna ett frivilligt belopp enligt ovannämnda eller liknande grunder, antingen till ombud, som besöka hemmen, eller i någon av stadens banker.
Visby i juli 1940.
För Visby Fastighettsägareförening.
Styrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Juli 1940
N:r 174

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *