Ett ståtligt bondbröllop

enligt gamla gotländska traditioner firades i lördags i Vamlingbo mellan lantbrukaren Karl Gustaf Pettersson från Kruse i Alva och fröken Annie Olsson, dotter till hemmansägaren Konrad Olsson, Gervalds i Vamlingbo, och hans maka, född Ahlström.
Bröllopsfesten, en tredagarsfest, blev samtidigt ett bruttbondejubileum av sällsynt slag. Som bruttbonde fungerade nämligen grosshandlare Victor Hansen, vars fader grosshandlare Hugo Hansen varit bruttbonde vid brudens föräldrars bröllop. Dennes far, grosshandlare Victor Hansen, var i sin tur bruttbonde då brudens farföräldrar gifte sig. Tre generationer alltså. Som bruttöverska fungerade fru Åberg.
På lördagsförmiddagen kl. 11 samlades bröllopsgästerna i brudens hem, och när brudgummen med sitt följe anlände i buss från Alva höll skaffarefar, hr Svante Berggren, ett välkomsttal och inbjöd till traktering. Och därefter ställde brudföljet färden till Vamlingbo kyrka. Inte mindre än sju äreportar hade rests på vägen dit, och solen, som de senaste dagarna varit en ganska sällsynt gäst, tittade fram och spred glans över brudefärden. Vid kyrkan mötte en fiolspelman — folkskollärare E. Esklund — som spelade en bröllopsmarsch, och då brudparet intågade i templet brusade orgelmusiken i dur. Vigselakten förrättades därpå av pastor Thure Åberg, som också höll ett lyckönskningstal till brudparet.
Så skedde återfärden till bröllopsgården, där bruttbonden, hr Victor Hansen, hälsade de unga tu välkomna och bad ”de gamla” att i sin tur ”taga hand om dem”, allt enligt gamla gutniska sedvänjor. Skaffarefar inbjöd därefter samtliga stiga in, och en trevlig bröllopsmiddag vidtog för ett hundratal gäster. Festen räckte in på småtimmarna och flera tal höllos till de nygiftas ära, varjämte ett 30-tal telegram upplästes. Tal höllos bl. a. av bruttbonden, som titt och tätt var i elden, av pastor Åberg och landstingsman Efr. Larsson, Simunde.
På bröllopsdagens afton hade givetvis folk samlats från alla håll och kanter för ett ”se brud”, och brudparet hyllades mod fyrverkeri och salut i långa banor.
I går på söndagen fortsatte festligheterna i samvaro av släktingar m. fl., och i morgon blir det ”tredjedag” eller ”äreportskalas”, till vilket omkr. 100-talet ungdomar inbjudits.
Tärnor o. maskalkar voro: Ruth Pettersson—Gösta Olsson, Gunborg Stumle—Willy Ahlström, Harriet Johansson—Ingvar Stumle, Susie Ahlström—Tryggve Stumle, Inga Johansson—Rickard Johansson, Ebba Gustafsson—Evert Nyman, Anna-Lisa Pettersson—Karl Westberg, Kerstin Olofsson—Klas Pettersson, Anna Johansson—Torsten Kristoffersson, Dagny Westberg—Evald Olsson, Alvhild Thomsson—Bertil Olsson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 Oktober 1940
N:r 232

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *