Elström vid husknuten,

men för dyrt med anslutning.
Två fastighetsägare vid Lummelundsväg hemställde på sin tid till staden om anslutning till stadens elströmsnät. Vardera fastigheten innehåller två lägenheter och ylet skulle alltså bli fyra lägenheter, som skulle anslutas. Högspänningsledningen passerar fastigheterna utmed Lummelundsväg.
Vid den utredning, som med ank. ledning därav verkställts av elverks, chefen och som igår föredrogs i drätselkammaren, visade det sig emellertid, att det för anslutning skulle bli nödvändigt att uppsätta en transformator på stolpar. Kostnaderna för denna och anslutningen skulle gå löst på 3,160 kr. och den årliga kostnaden med ränta och amortering för stadens del bli 375 , kr. Detta befanns för dyrt för att staden nu skall kunna ikläda sig kostnaderna för en anslutning, då icke flera abonnenter kunna påräknas. Kammaren beslöt också att med anledning härav avslå framställningen.
I den mån större anslutning kan påräknas, ökas dock möjligheterna för sökandena att längre fram få anslutning till elströmssnätet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Augusti 1940
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *