Drunkningsolycka i småbåtshamnen.

Snabb hjälp kunde icke räddaden förolyckade.
Strax efter midnatt natten till onsdagen hördes från trakten av den nya småbåtshamnen här i Visby svaga rop på hjälp, vilka snart konstaterades komma från en man, som låg i vattnet ungefär fem meter norrut från kajen. Ett par flottister, som befunno sig i närheten rodde genast ut mot den nödställde, men när de kommo fram hade denne redan sjunkit. Efter en kort stunds sökande fick man emellertid tag i den drunknande, vilken snarast fördes i land, där godsägare Karl Munthe, Vesterhejde, medlem i Visby röda korskår – omedelbart satte i gång med konstgjord andning. Stadsläkaren dr Nils Bolin efterskickades också, men trots att upplivningsförsöken efter hans ankomst fortsattes med största energi lyckades man icke återkalla den förolyckade till livet utan han fördes i ambulans direkt till bårhuset.
Ingen av de närvarande kände igen mannen, som tycktes vara i trettioårsåldern, o. man lutade därför åt den åsikten, att det skulle vara någon tillfällig besökare, som så tragiskt omkommit. På onsdagen kom man emellertid i förbindelse med personer, som i den döde tyckte sig känna igen fiskhandlare E. L. Stjärnberg från Österby, och detta visade sig också vara rätt.
Den döde identifierades av sin fader, som också omtalade, att sonen vid flera tillfällen uttryckt leda vid livet. Han hade för flera år sedan råkat ut för en olyckshändelse, varvid han bl. a. fick skador i huvudet och sedan dess har han tidvis varit grubblande.
Stjärnberg föddes den 2 januari 1911 och efterlämnar som närmast sörjande föräldrar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Juli 1940
N:r 162

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *