Dödsfall.

I en ålder av 46 år avled i går hastigt fiskaren och lantbrukaren Charles Pettersson, Skälsö i Västkinde.
Den avlidne var bosatt vid Skälsö fiskeläge, där han åren 1919-1920 byggde en liten gård, vars jordareal nu omfattar cirka 15 tunnland. Arbetsam och plikttrogen som få har han här i den magra strandjorden skapat ett litet mönsterjordbruk, där han på senare år bl. a. odlade ganska mycket sparris. Vid sidan av jordbruket ägnade han sig åt fiske.
Med Charles Pettersson har en trägen arbetare och en god människa lämnat detta jordiska. Han var visserligen icke en man, som försökte göra sig gällande i samhälleliga frågor — hans gård ligger ju också en smula på sidan om allfarvägen — men i det tysta uträttade han faktiskt ett storverk, då han med aldrig svikande energi arbetade på att förbättra sitt lilla jordbruk och desslikes hann med att ”på fritid” ägna sig åt fiskarens ingalunda lätta yrke.
Som närmast sörjande efterlämnar den avlidne hustru och fyra barn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Augusti 1940
N:r 199

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *