Dödsfall.

Lantbrukaren Edvard Höglund, Hvitfelder i Kräklingbo, avled i går på Mariahemmet i en ålder av 75 år. Han hade för något år sedan varit sjuk men åter tillfrisknat tills sjukdomen för en månad sedan kom tillbaka och obevekligt ledde till döden. Höglund har i sin krafts dagar varit en ofta anlitad kommunalman och ännu till senaste årsskiftet var han ledamot av socknens kommunalnämnd. De närmast sörjande äro sonen Robert, som nu brukar fädernegården, samt fru Annie Höglund, änka efter en annan son till den bortgångne.

F. d. fjärdingsmannen Emil Lindström, Bringes i Vänge, har avlidit 62 år gammal på grund av hjärnblödning. Han var född i Vänge och fick i 35 års-åldern hand om fjärdingsmannasysslan i socknen som han skötte till allmän belåtenhet, tills han för två år sedan på grund av sjukdom måste lämna denna befattning. Han blev då medaljerad för sin långa tjänstegärning. Bland andra allmänna uppdrag kan nämnas, att han under många år varit ledamot av pensionsnämnden samt varit med i både inkomst- och fastighetstaxeringen. Han har också i många år varit verksam som byggnadssnickare i socknen.
Närmast sörjande äro maka samt fem vuxna barn.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Augusti 1940
N:r 194

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *